عباس جوادیان

درباره من

عباس جوادیان
image

مربی گروه آموزشی فیزیک هسته ای @ دانشکده فیزیک

عباس  چوادیان...

محقق گوگل

(1401/7/9)

استنادات

43

h-index

4

i10-index

2

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1401/7/9)

استنادات

21

مقالات

6

h-index

3

مؤلفین همکار

10

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران فیزیک بنیادی

کارشناسی

دانشگاه تهران فیزیک حالت جامد

تجارب

مهارت ها

شبیه سازی با کامسول مولتی فیزیک

اولویت های پژوهشی

نظریه بازی ها

لایه های نازک

شبیه سازی و مدل سازی مسائل فیزیکی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
A Credible Threat against Oil Sanctions for Iran
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2021)
^عباس جوادیان*
A Model for the Use of Facilities for the Treatment of Addiction
Journal of Neurodevelopmental Cognition(2019)
^عباس جوادیان*, 9411315003
Critical Behavior and Size Dependence of Magnetic Entropy Changes on La0.6Sr0.4MnO3 Manganite
JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM(2018)
^محمد حسین احسانی*, 9311339010, ^عباس جوادیان
شبیه سازی و مطالعه ی اثر دمای چشمه در لایه نشانی نانو فیلم های طلا به روش تبخیر حرارتی با استفاده از نرم افزار COMSOL Multiphysics
فیزیک کاربردی ایران(2016)
^محمد حسین احسانی*, محمود جلالی مهراباد, ^عباس جوادیان
approximately n-order linear diffrentioal equation
Int j of nonlinear analysis and applications(2014)
^عباس جوادیان
Quadratic derivations on non-Archimedean Banach algebras
Journal of Computational Analysis and Applications(2014)
Choonkil Park, ^سعید شاغولی, ^عباس جوادیان, میثم باوند سوادکوهی, ^مجید اسحاقی
HOMOMORPHISMS AND DERIVATIONS ON UNITAL C∗−ALGEBRAS RELATED TO CAUCHY–JENSEN FUNCTIONAL INEQUALITY
Journal of mathematical inequalities(2012)
, ^مجید اسحاقی, ^عباس جوادیان,
stability of systems of bi-quadratic and additive-cubic functinal equation in frechet spase
(2011)
^مجید اسحاقی, ^عباس جوادیان, John M. S. Rassias
Generalized Hyers-Ulam Stability of the second-order Linear Differential Equations
Journal of Applied Mathematics(2011)
^عباس جوادیان, الهه سروری, G.H Kim, ^مجید اسحاقی
APPROXIMATELY PARTIAL TERNARY QUADRATIC DERIVATIONS ON BANACH TERNARY ALGEBRAS
(2011)
^عباس جوادیان, ^مجید اسحاقی
Generalized Hyers-Ulam stability of n-th order liner differential equation with constant coefficients
International Conference on Functional Equations, Geometric Functions and Applications(ICFGA2012)(2012-05-10)
الف سروری, ^عباس جوادیان
تعیین ثابت های اپتیکی فلزات (k,n)(مجری اول)
(2019-11-18)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
نجوم و اختر فیریک   (154 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : فیزیک - فیزیک مهندسی
مکانیک تحلیلی2   (106 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : فیزیک - فیزیک مهندسی
مکانیک تحلیلی1   (102 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : فیزیک-مهندسی فیزیک
فیزیک پایه 1   (213 بار دانلود)
رشته : فیزیک و مهندسی
ریاضی فیزیک 1   (179 بار دانلود)
رشته : فیزیک
ریاضی فیزیک 2   (544 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : فیزیک
حالت جامد 1   (494 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : فیزیک -- مهندسی فیزیک
ازمایشگاه فیزیک 4   (494 بار دانلود)
رشته : فیزیک
الکترو مغناطیس 2   (549 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : فیزیک
ترمو دینامیک و مکانیک اماری 2   (565 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : فیزیک
الکترو مغناطیس یک   (439 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : فیزیک - فیزیک مهندسی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی فیزیک هسته ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، ایران
ajavadian@semnan.ac.ir
(+98)2331532252

فرم تماس