عباس جوادیان

درباره من

عباس جوادیان
image

مربی گروه آموزشی فیزیک هسته ای @ دانشکده فیزیک

عباس  چوادیان...

محقق گوگل

(1403/2/29)

استنادات

51

h-index

4

i10-index

2

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/2/28)

استنادات

23

مقالات

6

h-index

3

مؤلفین همکار

10

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران فیزیک بنیادی

کارشناسی

دانشگاه تهران فیزیک حالت جامد

تجارب

مهارت ها

شبیه سازی با کامسول مولتی فیزیک

اولویت های پژوهشی

نظریه بازی ها

لایه های نازک

شبیه سازی و مدل سازی مسائل فیزیکی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/02/28
شبیه سازی و مطالعه ی اثر دمای چشمه در لایه نشانی نانو فیلم های طلا به روش تبخیر حرارتی با استفاده از نرم افزار COMSOL Multiphysics
فیزیک کاربردی ایران(2016)
^محمد حسین احسانی*, محمود جلالی مهراباد, ^عباس جوادیان
Generalized Hyers-Ulam Stability of the second-order Linear Differential Equations
Journal of Applied Mathematics(2011)
^عباس جوادیان, الهه سروری, G.H Kim, ^مجید اسحاقی
stability of systems of bi-quadratic and additive-cubic functinal equation in frechet spase
(2011)
^مجید اسحاقی, ^عباس جوادیان, John M. S. Rassias
Critical Behavior and Size Dependence of Magnetic Entropy Changes on La0.6Sr0.4MnO3 Manganite
JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM(2018)
^محمد حسین احسانی*, 9311339010, ^عباس جوادیان
A Model for the Use of Facilities for the Treatment of Addiction
Journal of Neurodevelopmental Cognition(2019)
^عباس جوادیان*, 9411315003
A Credible Threat against Oil Sanctions for Iran
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2021)
^عباس جوادیان*
HOMOMORPHISMS AND DERIVATIONS ON UNITAL C∗−ALGEBRAS RELATED TO CAUCHY–JENSEN FUNCTIONAL INEQUALITY
Journal of mathematical inequalities(2012)
, ^مجید اسحاقی, ^عباس جوادیان,
Which Currency Will Evolve?
Advances in mathematical finance & applications(2022)
^عباس جوادیان, ^الهه سروری, ^مجید اسحاقی*
Quadratic derivations on non-Archimedean Banach algebras
Journal of Computational Analysis and Applications(2014)
Choonkil Park, ^سعید شاغولی, ^عباس جوادیان, میثم باوند سوادکوهی, ^مجید اسحاقی
approximately n-order linear diffrentioal equation
Int j of nonlinear analysis and applications(2014)
^عباس جوادیان
APPROXIMATELY PARTIAL TERNARY QUADRATIC DERIVATIONS ON BANACH TERNARY ALGEBRAS
(2011)
^عباس جوادیان, ^مجید اسحاقی
Generalized Hyers-Ulam stability of n-th order liner differential equation with constant coefficients
International Conference on Functional Equations, Geometric Functions and Applications(ICFGA2012)(2012-05-10)
الف سروری, ^عباس جوادیان
تعیین ثابت های اپتیکی فلزات (k,n)(مجری اول)
(2019-11-18)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
فیزیک پایه 3   (175 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : فیزیک
نیمه هادی ها   (193 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : فیزیک
نجوم و اختر فیریک   (448 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : فیزیک - فیزیک مهندسی
مکانیک تحلیلی2   (300 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : فیزیک - فیزیک مهندسی
مکانیک تحلیلی1   (345 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : فیزیک-مهندسی فیزیک
فیزیک پایه 1   (534 بار دانلود)
رشته : فیزیک و مهندسی
ریاضی فیزیک 1   (399 بار دانلود)
رشته : فیزیک
ریاضی فیزیک 2   (776 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : فیزیک
حالت جامد 1   (695 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : فیزیک -- مهندسی فیزیک
ازمایشگاه فیزیک 4   (705 بار دانلود)
رشته : فیزیک
الکترو مغناطیس 2   (753 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : فیزیک
ترمو دینامیک و مکانیک اماری 2   (849 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : فیزیک
الکترو مغناطیس یک   (646 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : فیزیک - فیزیک مهندسی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی فیزیک هسته ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، ایران
ajavadian@semnan.ac.ir
(+98)2331532252

فرم تماس